Koronasituasjonen har skapt stor etterspørsel etter desinfeksjonsmidler. Unntak i regelverket skal gjøre markedstilgangen enklere

4 midlertidige unntak for desinfeksjonsmidler

EcoOnline Blogg

Koronasituasjonen har ført til en betydelig økning i etterspørselen etter desinfeksjonsmidler. For å gjøre det mulig for flere aktører å bidra til produksjon og salg, har miljømyndighetene vedtatt noen midlertidige unntak i regelverket. I denne bloggposten har vi samlet de fire viktigste.

Normalt reguleres desinfeksjonsmidler av en rekke, strenge krav gjennom biocidregelverket. For at ikke kravene skulle hindre potensielle aktører fra å bidra til å lette markedstilgangen har EU- og EØS - medlemsstater samarbeidet for å innføre ulike unntak. 

De innførte unntakene gjelder hovedsakelig for hånddesinfeksjonsmidler (produkttype 1) og overflatedesinfeksjonsmidler (produkttype 2 og 4) som inneholder etanol, propan-1-ol og propan-2-ol (isopropanol) som aktive stoffer.


Er du usikker på om noen av unntakene gjelder for deg?

SNAKK MED OSS OM REGELVERK
 

1. Unntak fra krav til godkjent leverandør av aktivt stoff

Leverandører av etanol, 1-propanol og/eller 2-propanol brukt i desinfeksjonsmidler i produkttype 1, 2 og 4, trenger ikke stå på listen over godkjente leverandører (artikkel 95-listen).

 

2. Unntak fra krav til norsk merking, hvis merkingen er på svensk, dansk eller engelsk

Desinfeksjonsmidler i produkttype 1, 2 og 4 som kun inneholder etanol, propan-1-ol og/eller propan-2-ol som aktivt stoff, kan merkes på svensk, dansk eller engelsk. Det er mulig å søke unntak fra kravet til norsk merking for desinfeksjonsmidler som inneholder andre aktive stoffer.

 

3. Unntak fra krav til melding til Produktregisteret

Biocidprodukter skal meldes til Produktregisteret når de settes på markedet. Nå trengs ikke dette for desinfeksjonsmidler i produkttype 1, 2 og 4 som inneholder etanol, propan-1-ol og/eller propan-2-ol som aktivt stoff. Dette gir ikke fritak fra plikten til deklarering gitt i deklareringsforskriften

 

4. Unntak fr krav til godkjenning av hånddesinfeksjonsmidler laget etter WHOs oppskrift nr 2


Verdens helseorganisasjons (WHOs) oppskrift nr. 2 for hånddesinfeksjonsmidler inneholder isopropanol (propan-2-ol) som aktivt stoff. Desinfeksjonsmidler med kun isopropanol som aktivt stoff kan i utgangspunktet ikke være på det norske markedet uten godkjenning fra Miljødirektoratet. Nå er det imidlertid gitt unntak fra kravet til godkjenning. Hånddesinfeksjonsmidler (produkttype 1) laget etter denne oppskriften kan settes på det norske markedet uten godkjenning.

 

På Miljødirektoratets nettsider opplyses det om at unntakene vil gjelde til 4. oktober 2020. Og ved bruk av ett eller flere av unntakene må disse meldes til Miljødirektoratet.

Produkter som er satt på markedet i tråd med unntaksforskriften og som allerede er i butikkene vil være tillatt å selge ut året. 

Merk at de midlertidige unntakene fritar ikke fra andre krav i regelverk for kjemikalier, som Produktkontrolloven, REACH og øvrige krav i CLP-forskriften. Alle som importerer, produserer eller selger disse desinfeksjonsmidler ansvarlige for at produktene er trygge og effektive. 

Husk også at andre etater har regelverk som gjelder desinfeksjonsmidler, f.eks. Legemiddelverket (desinfeksjonsmidler til bruk i helse-/sykepleie) og Skatteetaten (denaturering av etanolholdige produkter).

 

New call-to-action

Publisert
19. May 2020