5 tegn på at du bør bytte HMS-verktøy

EcoOnline Blogg

HMS-arbeid kan være tidkrevende. For å sikre at din virksomhet følger loven og skaper de beste rutinene for en sikker arbeidsplass, er du avhengig av et lettvint system som er tilgjengelig for hele organisasjonen. Men hvordan vet du om verktøyet du bruker i dag er bra nok?

Dersom du kjenner deg igjen i ett eller flere av de påstandene som er listet opp under, er det på tide å vurdere et nytt HMS-system:

1. Det har oppstått en ulykke, men du har ingen kontroll over hendelsesforløp eller skadeomfang.

Du vet heller ikke om det var rapportert inn avvik som kan knyttes til selve ulykken.

2. Du bruker mye tid på å dokumentere HMS-arbeidet skriftlig.

Det føles som om du alltid ligger etter med å kartlegge, planlegge og følge opp tiltak. I tillegg oppleves det som uoversiktlig hvem som har ansvar for hva.

Vernerunde

 

3. Du benytter Excel eller andre manuelle system i HMS-arbeidet.

For enkelte kan det fungere å ha HMS-arbeidet dokumentert i et manuelt system. Men hvordan kan du være sikker på at alle dokumenter er oppdatert? Og hva med tilgjengeligheten for de ansatte?

Krav til kartlegging, risikovurdering og forebyggende tiltak gjelder både store og små virksomheter, og uten et system for HMS-arbeidet kan det være vanskelig å følge loven.

Skaff deg oversikt over hvilke dokumenter som skal dokumenteres i denne enkle guiden.

 

4. Dersom Arbeidstilsynet hadde kommet på tilsyn i dag og bedt om å få innsyn i risikovurderingen, er du usikker på om du hadde hatt nok å vise dem.

Du er også usikker på hvordan du går frem for å gjøre en risikokartlegging. Hva må egentlig til?

 

New call-to-action

 

 

5. Ingen andre enn deg og/eller verneombudet kan melde fra om feil og mangler eller ulykker og avvik.

Du opplever at systemet er utdatert da det ikke fungerer på mobile enheter, og du må selv sørge for at rette vedkommende får beskjed dersom en feil har oppstått, eller en ulykke har inntruffet.

Les mer om hvorfor rapportering av avvik er viktig.

Kjenner du deg igjen i noen av disse punktene? Du er ikke alene!

Vi vet at arbeidet med systematisk HMS er komplekst, derfor har vi utviklet en løsning som imøtekommer regelverket, men samtidig gjør det enkelt å skape trygge arbeidsplasser med en holdbar sikkerhetskultur. Safety Manager er et brukervennlig og fleksibelt verktøy som effektiviserer og forenkler implementering, håndtering og oppfølging av arbeidsmiljøarbeidet.

Hvorfor velge EcoOnline Safety Manager?

  • Rapporter, undersøk og håndter ulykker – med få tastetrykk på mobilen
  • Planlegg, gjennomfør og følg opp revisjoner, inspeksjoner og vernerunder
  • Sørg for at tiltak gjennomføres av rett person til rett tid
  • Lag dine egne tilpassede risikovurderinger som dekker dine spesifikke behov enkelt og raskt
  • Gjennomfør HMS-arbeidet i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte

Opprett din Safety Manager i dag og oppdag hvorfor EcoOnline er det enkleste valget for en tryggere arbeidsplass.

New call-to-action
Publisert
28. January 2020