shutterstock_1005632074

Dette må du vite om sesongbasert arbeid

EcoOnline Blogg

En trygg arbeidsplass med fokus på helse, miljø og sikkerhet er viktig. Men hvordan opprettholder du egentlig dette dersom du har flere på sesongbasert arbeid?

Sitter du med HMS-ansvaret i din bedrift? Da kjenner du sikkert til omfanget av antall arbeidsulykker som skjer i Norge hvert år. Men visste du at risikoen for for å oppleve en ulykke blant unge arbeidstakere er dobbelt så stor? Dette viser en undersøkelse kalt Young workers and sustainable work life - Special emphasis on Nordic conditions, gjennomført av Norden.

 

I undersøkelsen går det også frem at de unge mellom 15-34 år har opptil 40 % større sjanse for å bli utsatt for mentale helseproblemer knyttet til jobb.

 

Krav som stilles til deg som arbeidsgiver ved sesongbasert arbeid og vikariat:

 

  1. Arbeidskontrakt: Alle ansettelser skal alltid skje på kontrakt, uansett lengde på arbeidsforholdet, og jobb. I arbeidskontrakter skal det stå noe om: arbeidstid, lønn og oppsigelsestid.

  2. Arbeidsmengde: Det skal ikke være uklart for den ansatte når vedkommende skal jobbe eller hvor mye han eller hun skal jobbe. Husk at dersom arbeidstakeren er under 18 år stilles det spesifikke krav til arbeidstid. Du kan lese mer om dette her.  

  3. Overtidsbetaling: Dersom den ansatte jobber overtid, uten om avtalt arbeidsmengde, skal det alltid betales for dette i form av overtidsbetaling.
  4. Opplæring: Ved ansettelse i vikarstilling eller sesongbasert arbeid vil ofte den ansatte ha mindre erfaring og kjennskap til jobben som skal utføres. Dette kan også bety at de mangler forståelse for risikoen knyttet til de forskjellige oppgavene. Sørg derfor for at de får en god start og en grundig opplæring som sørger for at oppgavene blir utført på en riktig og sikker måte.

  5. Pause: Dersom den ansattes arbeidstid overstiger fem og en halv time har vedkommende krav på minst én pause.

 

Husk at det er din jobb som arbeidsgiver å bidra til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø for dine ansatte, uansett arbeidskontrakt og lengde på arbeidsforholdet.


Disse punktene er inspirert av Arbeidstilsynet.

 

Tenk forebyggende - registrer avvik

 

Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik. Et avvik kan ofte handle om små ting i hverdagen, som en løs kabel på gulvet eller at noen har sølt noe i en trapp. Med god avvikshåndtering reduseres risiko for ulykker, i tillegg til:

  • Å forhindre at de samme avvikene skjer flere ganger
  • Et tryggere arbeidsmiljø og et bedre ytre miljø
  • Høyere produktivitet gjennom mindre sykefravær, færre produksjonsstopp, svinn og tap

Les mer om avvik her.

 

Selv om det er arbeidsgivers ansvar å opprette et system som registrerer og håndterer avvik, plikter alle medarbeidere å melde fra om avvik eller mangler på arbeidsplassen – uavhengig av ansettelsesforhold. Mange opplever at det kan være utfordrende å ha gode nok systemer for varsling av avvik, og kanskje spesielt for midlertidig ansatte.

 

Med EcoOnlines HMS-system, Safety Manager, får du et levende avvikssystem. Gi alle ansatte, inkludert vikarer og ansatte på sesong, et system der de med noen få tastetrykk på mobilen kan melde fra om avvik.

FÅ MER INFORMASJON

Publisert
09. October 2019