shutterstock_139876432

Krav om stoffkartotek på papir er fjernet

EcoOnline Blogg

Frem til januar 2018 fantes det krav om at et stoffkartotek skulle finnes på papir. Dette skapte stor ineffektivitet hos mange ettersom det krevde mye tid og ressurser å vedlikeholde den stadig voksende papirbunken med sikkerhetsdatablad.

Nå kan vi med et lettelsens sukk se tilbake på den tiden da viktig informasjon om kjemikaliene var vanskelig å dele og finne frem i. Stadig flere virksomheter ser i dag flere fordeler med å investere i et digitalt stoffkartotek.

Endringene i «Forskrift om utførelse av arbeid» innebærer at det ikke er et krav om at stoffkartoteket alltid skal foreligge i papirutgave. I tillegg er ordlyden om at verneombudet skulle ha «et eget eksemplar» endret til at de nå skal ha «tilgang til» stoffkartoteket.

 

Et enormt krav til dokumentasjon

Et stoffkartotek er en samling av sikkerhetsdatablad og informasjonsblad for kjemikalier som brukes eller dannes i virksomheten.

Etter implementeringen av EUs kjemikalieregelverk, REACH, har kravene til dokumentasjon av kjemikalier eksplodert. Kjell Hamnes, gründer av IT-selskapet EcoOnline har siden 1991 jobbet for at dokumentasjon av kjemikalier skal digitaliseres. Han har gjennom flere år sett konsekvensene:

– For bare noen år siden var de fleste sikkerhetsdatablad på ca 4 sider. I dag ser vi eksempler på at dokumentasjonen som følger kjemikaliene kan være opp mot 600 sider. Papirløsninger har fungert mer som støvsamlere enn som de aktive dokumentene de ifølge loven skal være.

EcoOnline tilrettelegger for en papirfri hverdag

 

Gjennom forskning og utvikling leverer EcoOnline programvare for digitalt stoffkartotek, og takket være denne regelverksendringen er dette den eneste løsningen du trenger for å følge loven.

Ved å gjøre kjemikaliedokumentasjon lett tilgjengelig på PC, mobil og nettbrett, oppnår alle en enklere og tryggere hverdag. Også leverandørene drar nytte av digital informasjonsflyt ved at de enklere kan gjøre sine produkter tilgjengelig i EcoOnlines database – der tusenvis av potensielle kunder hver dag er inne og søker.


 

Ta kontakt med oss for å lære mer

La oss vise deg hvordan du kan skape en tryggere arbeidsplass med våre brukervennlige løsninger. Vi gjør det enkelt for deg å følge et komplisert kjemikalieregelverk!

FÅ MER INFORMASJON

 

 
Publisert
08. October 2019