Tillbudsrapportering

Hvordan nå målet om null ulykker? 

EcoOnline Blogg

 

Se for deg at du jobber i en fabrikk, der det var blitt lovet en bonus til alle dersom dere klarte 1 000 arbeidsdager uten en ulykke. På dag 999 faller en av kollegaene dine ned en trapp og brekker armen. Hva ville dine første tanker vært?

De første reaksjonene når en ulykke inntreffer avslører mye om sikkerhetskulturen i en virksomhet. Var ledelsen først og fremst ute etter hvordan hendelsen kunne skjedd eller var deres første spørsmål hvordan det gikk med den forulykkede? Og hva med ansatte? Var de mest opptatt av den tapte bonusen eller den uheldige kollegaen? 

Ingen skal oppleve å bli syke eller skadet som følge av jobben de gjør. Ved å identifisere og gjenkjenne ulike farer på arbeidsplassen, blir det enklere å lære av dem og dermed ta nødvendige forhåndsregler. For å unngå ulykker på arbeidsplassen er det viktig å ikke glemme de små stegene på vei til målet. Og så snart et mål er oppfylt, være i stand til å sette seg nye og bedre mål.  

For å sette mål om antall dager uten ulykker på arbeidsplassen, anbefaler vi i EcoOnline å gjøre dette basert på en kortere tidshorisont, som for eksempel én måned. På den måten blir det enklere å holde fokus og kontroll dag til dag.  

Du skal heller ikke undervurdere effekten av rapporterte avvik. For selv om dette i utgangpunktet er uønskede hendelse kan de være gode indikatorer på hvor du bør rette oppmerksomheten for å bedre sikkerheten.  

Vi i EcoOnline gir deg verktøy for å nå målet om null ulykker. Med Safety Manager kan du engasjere deg og dine ansatte i å utvikle sikkerhetskulturen gjennom hendelsesrapportering, risikovurderinger og sikkerhetsrevisjoner. 

 

New call-to-action

Publisert
08. December 2019