EcoOnline NO Blog

EcoOnline Blogg

Tillbudsrapportering

Hvordan nå målet om null ulykker? 

  Se for deg at du jobber i en fabrikk, der det var blitt lovet en bonus til alle dersom dere klarte 1 000 arbeidsdager uten en ulykke. På dag 999 faller en av kollegaene dine ned en trapp og...

Les mer
Hero_image_blogi_joulukuu_2019_1

5 måter å få medarbeiderne dine involvert i HMS arbeidet

  Det å etablere en sterk HMS kultur blant alle ansatte er en stor utfordring for mange arbeidsplasser. Det finnes imidlertid et stort antall bedrifter som har svært god sikkerhetskultur, og som...

Les mer
shutterstock_1016723194

Menn, yrke & kreft – den dystre sammenhengen

Et uakseptabelt høyt antall menn får kreft av jobben sin. Usikker på om du det finnes registerpliktige stoffer på din arbeidsplass?

Les mer
CLP pictograms

Farlige stoffer på arbeidsplassen

Hver dag eksponeres flere tusen mennesker for farlige stoffer på arbeidsplassene sine, uten å være klar over det. En av årsakene til at farlige stoffer skaper mye usikkerhet er fordi de ofte er...

Les mer
shutterstock_1005632074

Dette må du vite om sesongbasert arbeid

En trygg arbeidsplass med fokus på helse, miljø og sikkerhet er viktig. Men hvordan opprettholder du egentlig dette dersom du har flere på sesongbasert arbeid?

Les mer
shutterstock_491875867

Hver tredje virksomhet har kreftfremkallende kjemikalier

I en undersøkelse blant 2109 virksomheter, utført av EcoOnline, oppgir nærmere 37 prosent at det finnes kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer på arbeidsplassen.

Les mer
shutterstock_761907973

5 måter å spare tid med digitalt stoffkartotek

Hvem har ikke kjent på den frustrerende følelsen av at tiden ikke strekker til. Da er det fort gjort å nedprioritere enkelte arbeidsoppgaver. Kanskje aller først de oppgavene som ikke gir...

Les mer
shutterstock_139876432

Krav om stoffkartotek på papir er fjernet

Frem til januar 2018 fantes det krav om at et stoffkartotek skulle finnes på papir. Dette skapte stor ineffektivitet hos mange ettersom det krevde mye tid og ressurser å vedlikeholde den stadig...

Les mer
shutterstock_1084552568

Rapportering av avvik, er det så viktig da?

Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik. Likevel er mangel på eller feil i avvikshåndteringen, de hyppigste årsakene til reaksjoner ved tilsyn. Så, hva er...

Les mer
shutterstock_700370347

Hvilket regelverk må jeg forholde meg til?

Om det finnes kjemikalier på din arbeidsplass, må du forholde deg til en mengde lover og regler. For å hjelpe deg i jungelen av regelverk, har vi plukket ut de lovene og forskriftene vi mener er...

Les mer