EcoOnline NO Blog

EcoOnline Blogg

shutterstock_1005632074

Dette må du vite om sesongbasert arbeid

En trygg arbeidsplass med fokus på helse, miljø og sikkerhet er viktig. Men hvordan opprettholder du egentlig dette dersom du har flere på sesongbasert arbeid?

Les mer
shutterstock_491875867

Hver tredje virksomhet har kreftfremkallende kjemikalier

I en undersøkelse blant 2109 virksomheter, utført av EcoOnline, oppgir nærmere 37 prosent at det finnes kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer på arbeidsplassen.

Les mer
shutterstock_761907973

5 måter å spare tid med digitalt stoffkartotek

Hvem har ikke kjent på den frustrerende følelsen av at tiden ikke strekker til. Da er det fort gjort å nedprioritere enkelte arbeidsoppgaver. Kanskje aller først de oppgavene som ikke gir...

Les mer
shutterstock_139876432

Krav om stoffkartotek på papir er fjernet

Frem til januar 2018 fantes det krav om at et stoffkartotek skulle finnes på papir. Dette skapte stor ineffektivitet hos mange ettersom det krevde mye tid og ressurser å vedlikeholde den stadig...

Les mer
shutterstock_1084552568

Rapportering av avvik, er det så viktig da?

Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik. Likevel er mangel på eller feil i avvikshåndteringen, de hyppigste årsakene til reaksjoner ved tilsyn. Så, hva er...

Les mer
shutterstock_700370347

Hvilket regelverk må jeg forholde meg til?

Om det finnes kjemikalier på din arbeidsplass, må du forholde deg til en mengde lover og regler. For å hjelpe deg i jungelen av regelverk, har vi plukket ut de lovene og forskriftene vi mener er...

Les mer
Alvdal Skurlag_arbeidskarer_HR-1

Når det verste som kan skje, skjer

3. oktober 2017 opplever treverksbedriften Alvdal Skurlag alle virksomheters mareritt da en av deres ansatte dør etter å ha fått i seg det svært giftige stoffet natriumnitritt. I dette innlegget...

Les mer
shutterstock_761908006

Stoffkartotek enkelt forklart

Et stoffkartotek er en oversikt over farlige kjemikalier og biologisk materiale. Arbeidsmiljølovens § 4-5, punk 4 definerer stoffkartotek slik: «Kartoteket skal blant annet opplyse om fysikalske,...

Les mer
HMS-ansvar-1

5 tegn på at du burde bytte HMS-verktøy

HMS-arbeid kan være tidkrevende. For å sikre at din virksomhet følger loven og skaper de beste rutinene for en sikker arbeidsplass, er du avhengig av et lettvint system som er tilgjengelig for...

Les mer