shutterstock_1084552568

Rapportering av avvik, er det så viktig da?

EcoOnline Blogg

Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik. Likevel er mangel på eller feil i avvikshåndteringen, de hyppigste årsakene til reaksjoner ved tilsyn. Så, hva er egentlig et avvik og hvorfor er det så viktig?

 

Begrepet avvik kan være vanskelig å forstå ettersom det innebærer alt fra en løs ledning på gulvet, manglende verneutstyr til alvorlige ulykker.

Se for deg følgende situasjon: en ansatt skynder seg ned en trapp og ser ikke at det er sølt kaffe i et av trinnene. Han sklir, faller og knekker et ribben.

I dette eksempelet er det lett å anta at det det er det knekte ribbenet som er avviket, men skaden er resultatet, altså selve ulykken. For å vurdere et avvik er det svaret på hvorfor det gikk galt som er avviket. I eksempelet over er det derfor «kaffesøl i trappen» som skal registreres som et avvik.

Last ned en 5-punkts guide og lær mer om avvik

Tenk forebyggende – registrer avvik

 

Et avvik kan ofte handle om små ting i hverdagen, som en løs kabel på gulvet eller, som i eksempelet over, at det er vått i en trapp. Ved å rapportere om slike avvik er man med på å bidra til å forebygge ulykker og driftsstopp. Statistisk sett har virksomheter som registrerer flest avvik færrest ulykker. En god kultur for registrering av avvik gir færre ulykker.

Lær mer om de viktigste HMS-begrepene

Et avvikssystem – en lønnsom investering

 

Det kan koste mer å håndtere en ulykke eller en skade enn det koster å forebygge at det skjer en uønsket hendelse. Med god avvikshåndtering reduseres risiko for ulykker, i tillegg til:

  • Å forhindre at de samme avvikene skjer flere ganger
  • Et tryggere arbeidsmiljø og et bedre ytre miljø
  • Høyere produktivitet gjennom mindre sykefravær, færre stopp i produksjonsstopp, svinn og tap

Et levende avvikssystem er tilrettelagt for at alle ansatte, på alle nivå, kan melde fra om avvik. Sjekk ut alle mulighetene som finnes i markedets nyeste HMS-system, Safety Manager. Husk at det er arbeidsgiver som har ansvar for at det opprettes et system som registrerer og håndterer avvik. Samtidig er alle medarbeidere pliktig å straks melde fra om avvik eller mangler på arbeidsplassen.

Med EcoOnline kan du forebygge ulykker og driftsstopp med noen få tastetrykk på mobilen!

 

Safety Manager hjelper deg å skape en holdbar sikkerhetskultur

Med et brukervennlig og fleksibelt verktøy kan du effektivisere og forenkle implementering, håndtering og oppfølging av arbeidsmiljøarbeidet.

Rapporter avvik, opprett tiltak, gjennomfør utredninger og se resultat for alle typer ulykker eller hendelsesforløp. Bruk en av de ferdige malene eller lag dine egne for rapportering av hendelser og tiltak.

 

 
Publisert
08. October 2019