EcoOnline NO Blog

EcoOnline Blogg

Tilbake til en trygg arbeidsplass: en oppsummert veileder

Er du en av de mange som har eller snart skal vende tilbake til arbeidsplassen? Eller er du en av de som fortsatt kommer til å jobbe hjemmefra en god stund? Uansett er det viktig å være klar over...

Les mer

5 sjanser du tar hvis du ikke erstatter farlige kjemikalier

I løpet av de siste 50 årene har produksjonen av kjemikalier steget fra 7 til 400 millioner tonn. Parallelt avdekker forskning hvilke skadelige effekter mange av disse stoffene har på mennesker...

Les mer

Korona-hjemmekontor: dette er dine plikter og krav

For å redusere spredningen av koronaviruset, oppfordrer helsemyndighetene alle virksomheter som har mulighet til det, å legge til rette for at alle ansatte kan jobbe hjemmefra. Hva betyr det for...

Les mer

5 praktiske steg til å endre sikkerhetskulturen i din virksomhet

 I følge Nasjonal sikkerhetsmyndighet defineres sikkerhetskultur som «summen av de ansattes kunnskap, motivasjon, holdninger og atferd som kommer til uttrykk gjennom virksomhetens totale...

Les mer

Slik utfører du en vellykket risikovurdering

Alle virksomheter har en juridisk plikt til å foreta en risikovurdering som vurderer alle farer og problemer knyttet til arbeidet, som fysisk, psykisk, kjemisk og biologisk risiko.

Les mer

5 tegn på at du bør bytte HMS-verktøy

HMS-arbeid kan være tidkrevende. For å sikre at din virksomhet følger loven og skaper de beste rutinene for en sikker arbeidsplass, er du avhengig av et lettvint system som er tilgjengelig for...

Les mer

Rapportering av nestenulykker: ny tilnærming til en kjent utfordring

Se for deg følgende situasjon: i egne tanker skynder du deg gjennom kontorlokalet og i det du runder et hjørne kolliderer du nesten med en kollega. For å unngå sammenstøtet tar du et raskt steg...

Les mer
Slik lykkes du med implementering av et HMS-system

7 enkle steg til nytt HMS-system

Arbeidsmiljøarbeidet i en organisasjon krever et langsiktig engasjement. Ved å velge et digitalt HMS-system kan du effektivisere dette arbeidet og skape en bedre kultur for sikkerhet på...

Les mer

Fem fordeler med å velge EcoOnline

EcoOnline utvikler brukervennlig digital programvare som forbedrer helse og sikkerhet på arbeidsplassen, og samtidig hjelper kundene med å levere bærekraftige resultater for miljøet.

Les mer

Substitusjon: Slik erstattes farlige kjemikalier i virksomheten

Kjemiske stoffer og produkter er en viktig del av det daglige arbeidsmiljøet på mange norske arbeidsplasser. Flere av disse kan utgjøre en stor risiko for både helse og miljø. Ved å erstatte...

Les mer