EcoOnline opprettholder normal aktivitet

Over hele kloden tilpasser vi oss en ny virkelighet i lys av COVID-19-pandemien. Vår største medfølelse går til alle som er rammet av viruset. Mange av våre kunder jobber i utsatte og samfunnskritiske yrker. Vi sender en spesiell takk til alle dere som står på for alle oss andre!

Forretningsmodell designet for å håndtere kriser

For EcoOnline er det viktig å poengtere at ettersom alle våre tjenester er tilgjengelig i skyen, er vi ikke påvirket av de utfordringene koronaviruset per i dag forårsaker.  Våre kunder, partnere og interessenter kan stole på at vi gjør vårt ytterste for å oppfylle våre forpliktelser som Nord-Europas største leverandør av HMS-programvare. Alle våre applikasjoner er online 24/7.

Vårt support-, opplæring- og salgsteam er der for å hjelpe deg som normalt. Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Les mer om EcoOnlines ulike tiltak

EcoOnline følger utviklingen av koronaviruset nøye. Vi har laget denne samlesiden slik at det blir enklere for HMS-personell å finne all relevant informasjon, og få nyttige tips og triks.

 

ecoonlines bidrag

Gir bort HMS-verktøy gratis

Koronaviruset påvirker arbeidslivet raskt, og vi står overfor mange, nye utfordringer. For å imøtekomme krav til nye tiltak, er virksomheter i dag avhengig av et digitalt og brukervennlige HMS-verktøy.

Vårt bidrag er å gi bort HMS-verktøyet, Safety Manager gratis de neste fire månedene.

- EcoOnline ønsker å hjelpe virksomheter i en krevende tid. Ved å gjøre Safety Manager tilgjengelig gratis i fire måneder, håper vi at vi kan støtte arbeidet med å opprettholde trygge arbeidsplasser, sier Göran Lindö, administrerende direktør i EcoOnline.

New call-to-action

EcoOnline lanserer

Nye funksjoner tilpasset ny risikosituasjon

Med koronaepidemien skjer det stadig endringer som har ført til at virksomheter må tilpasse seg nye regler og situasjoner på rekordtid. For at ikke håndteringen av helse, miljø og sikkerhetsmessige tiltak skal bli en flaskehals, har EcoOnline implementert nye funksjoner i HMS-systemet Safety Manager.

Med ferdige maler og sjekklister, spesialtilpasset situasjonen vi nå befinner oss i, har EcoOnline gjort det enklere for virksomheter å få oversikt og kontroll på risiko samtidig som et kontinuerlig HMS-arbeid kan opprettholdes.

Basert på myndighetenes retningslinjer samt en grundig kvalitetssikring gjennomført av EcoOnlines erfarne HMS-eksperter finnes nå følgende nye spesialtilpassede funksjoner tilgjengelig:

  • Sjekkliste for beredskap: dette er en liste som vil sikre at organisasjonen din implementerer beste praksis for å håndtere COVID-19-krisen ved å kontinuerlig legge til rette for å evaluere og oppdatere beredskapen.
  • Rapportmal for smitte: Denne malen lar brukerne rapportere hendelser knyttet til tilfeller av smitte. Enten som verifisert smitte eller ved fare for eksponering. I malen kan man også legge til informasjon om økt trussel om smitte, samt forbedringsforslag for å redusere risikoen for eksponering.
  • «Arbeide trygt hjemme»: sjekkliste for å legge til rette for både sikkerhet og de ergonomiske arbeidsforholdene på hjemmekontor. Tilrettelagt for å enkelt kunne sendes til alle ansatte for oppfølging.

WORDPRESS-PR-IMAGE-SM-Checklist-Mock-Up-Laptop

 

risikovurdering

Smitteforebyggende tiltak

Risikoen for at en ansatt kan komme i kontakt med en smittet person på arbeidsplassen kan være høyere enn vi tror. For noen yrkesgrupper er risikoen mer innlysende enn andre, og risikoen øker på arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker.

Det er arbeidsgivers ansvar å vurdere om de ansatte eller innleid personale kan komme i en smittesituasjon.

For å hindre spredning av koronaviruset er risikovurdering et effektivt tiltak. EcoOnline gir deg tipsene til å komme i gang med risikovurderingen. Vi har laget en enkel 3-stegs guide for å hjelpe deg i gang

Download CTA_risikovurdering_guide

 

Særlige bestemmelser om risikovurdering ved smittefare

I en melding sendt fra Arbeidstilsynet 18. mars opplyser de om at det nye koronaviruset tilhører smitterisikogruppe 3. Denne gruppen defineres som: «en biologisk faktor som kan forårsake alvorlig infeksjonssykdom hos mennesker og utgjøre en alvorlig fare for arbeidstakerne, det kan være risiko for spredning til samfunnet, men det finnes vanligvis effektive forebyggende tiltak eller behandling».

Dersom det i risikovurderingen avdekkes at en arbeidstaker kan eksponeres, skal situasjonen kartlegges og det skal vurderes hvordan eksponeringen finner sted.

I følge forskrift om utførelse av arbeid §31-3, skal det føres register over arbeidstakere som er eller kan ha vært eksponert for biologiske faktorer i smitterisikogruppe 3 eller 4.

Registeret skal inneholde opplysninger om navn og fødselsnummer, samt en redegjørelse av type arbeid som er utført under eksponeringstidspunktet for smitte. Merk at registeret skal oppbevares i minst 10 år etter at eksponeringen er opphørt.

EcoOnline har en egen modul for registrering av eksponering som på en enkel måte å registrere, lagre og beskytte slike eksponeringer i henhold til loven. Den sikrer også at ansatte, arbeidsgiver og relevant helsepersonell får oversikt over eksponeringer man har vært utsatt for.

Visste du at EcoOnline har en egen app der de ansatte selv kan registrere eksponeringer?

Les mer om EcoOnlines modul for eksponeringsregister her


 

Hjemmekontor

Rettigheter & Plikter

For å redusere spredningen av koronaviruset, oppfordrer helsemyndighetene alle virksomheter som har mulighet til det, å legge til rette for at alle ansatte kan jobbe hjemmefra. Hva betyr det for dine rettigheter som arbeidstaker? Og hva hvilke plikter står arbeidsgiver overfor?

For de ansatte i EcoOnline er ikke hjemmekontor noe nytt, men den dagen vi plutselig ble oppfordret til å jobbe hjemmefra alle sammen, ble plutselig situasjonen en helt annen. I denne bloggen deler vi egne erfaringer og råd, samt en oppsummering på hvilket regelverk virksomhetene må forholde seg til.

Et unntak fra regelen, men ikke uten regulering

Å jobbe hjemmefra involverer ofte digital kommunikasjon og virtuelle møtefunksjoner, slik at de ansatte kan kommunisere med kunder og kollegaer, uavhengig av beliggenhet. For å sikre at helse, miljø og sikkerheten på arbeidsplassen overholdes, er det viktig å sørge for at det implementeres gode rutiner for risikovurdering.

Under normale omstendigheter ville det være retningslinjene nedfelt i «Forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem §1» som gjelder for hjemmekontor, men unntaket i denne forskriften er at den ikke er gjeldende dersom situasjonen rundt hjemmearbeid anses som kortvarig eller tilfeldig.

Vil det si det samme som at man står uten plikter i den spesielle situasjonen vi nå befinner oss?

Få svar på dine rettigheter og plikter, samt gode eksperttips

 

gjenåpning av kontoret

Tilbake til en trygg arbeidsplass

Selv om koronasitasjonen har ført til mange, nye retningslinjer for arbeidsmiljøet, og det er som alltid et arbeidsgiveransvar at de ansatte har gode og trygge arbeidsmiljø.

Når stadig flere velger å gå komme tilbake på arbeidsplassene bærer arbeidsgivere et ekstra stort ansvar for å redusere risiko for smittespredning.

Det er store forskjeller på kontorarbeidsplasser og derfor bør alle ta hensyn til de forholdene som finnes spesielt hos seg. Igjen er risikovurdering et nyttig hjelpemiddel for å skaffe oversikt over potensiell risiko.

Få råd for tilbakeføring til kontoret

 

 

Relevante artikler

Ønsker du å mer innsikt rundt hvordan EcoOnline jobber for å bekjempe koronasmitte, les mer i følgende relaterte saker:

 

4 midlertidige unntak for desinfeksjonsmidler

Koronasituasjonen har ført til en betydelig økning i etterspørselen etter desinfeksjonsmidler. For å gjøre det mulig for flere aktører å bidra til produksjon og salg, har miljømyndighetene vedtatt...

les mer

Koronatilpassede maler og gratis bruk i fire måneder

EcoOnline ønsker å hjelpe virksomheter i en krevende tid og har derfor oppdatert Safety Manager med koronatilpassede maler. I tillegg til å gi bort programvaren gratis neste 4 måneder.

Les mer

Risikovurdering for å hindre smittespredning

Risikoen for smitte på arbeidsplassen kan være høyere enn vi tror. For å hindre spredning av koronaviruset er risikovurdering et effektivt tiltak. EcoOnline gir deg tipsene til hvordan!

les mer