Få gratis

HMS-programvare

  • Gjennomfør risikovurdering
  • Planlegg og organiser tiltak
  • Rapporter avvik og ulykker
  • COVID-19 maler og sjekklister
EcoOnline Lanserer

Nye funksjoner tilpasset ny risikosituasjon

Med koronaviruset oppstår det en helt ny risiko. Hvordan skal virksomheter kunne håndtere det nye risikobildet på en effektiv måte? Hva må til for at de skal kunne fortsette å ivareta en trygg arbeidsplass under en tid med kontinuerlig flyt av informasjon?

Med ferdige maler og sjekklister, spesialtilpasset situasjonen vi nå befinner oss i, har EcoOnline gjort det enklere for virksomheter å få oversikt og kontroll på risiko samtidig som et kontinuerlig HMS-arbeid kan opprettholdes.

Basert på myndighetenes retningslinjer samt en grundig kvalitetssikring gjennomført av EcoOnlines erfarne HMS-eksperter finnes nå følgende nye spesialtilpassede funksjoner tilgjengelig:

Sjekkliste for beredskap

Med denne listen kan du sikre at organisasjonen din implementerer beste praksis for å håndtere COVID-19-krisen ved å kontinuerlig legge til rette for å evaluere og oppdatere beredskapen.

Prøv gratis

Rapportmal for smitte

Denne malen lar alle ansatte rapportere hendelser knyttet til tilfeller av smitte. Enten som verifisert smitte eller ved fare for eksponering. I malen kan man også legge til informasjon om økt trussel om smitte, samt forbedringsforslag for å redusere risikoen for eksponering.

Prøv gratis

Sjekkliste for hjemmekontor

Med en digital sjekkliste som raskt kan deles med alle de ansatte blir det enkelt å sikre at helse, miljø og sikkerheten overholdes - også på hjemmekontoret. Sjekklisten legger til rette for både sikkerhet og de ergonomiske arbeidsforholdene på hjemmekontor.

Prøv gratis

For en trygg arbeidsplass – i dag og i morgen

EcoOnline anser det som sin plikt å hjelpe i en vanskelig tid. Derfor har vi valgt å tilby det digitale HMS-verktøyet Safety Manager gratis de neste fire månedene.

Gratis tilgang inkluderer alle funksjoner i Safety Manager, som består av en plattform med brukervennlige verktøy for å planlegge, administrere og implementere beste praksis for helse, miljø og sikkerhet, inkludert verktøy for:

  • Avvik og ulykker
  • Risiko
  • Revisjoner
  • Rapporter

Safety Manager er i tillegg eneste HMS-verktøy på markedet med såkalt Smartforms-modul, som lar alle virksomheter lage sine egne maler skreddersydd sine behov.

New call-to-action

Prøveperioden innebærer ingen forpliktelser.